Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Cách mặc áo phao, yêu cầu hiệu năng và lưu ý của áo phao trẻ em

Cách mặc áo phao, yêu cầu hiệu năng và lưu ý của áo phao trẻ em

Áo phao là thiết bị cứu hộ có thể cứu mạng chúng ta trong tình trạng nguy kịch. Tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu rõ hơn và biết cách sử dụng áo phao. < < p P > P > P > P > > dây an toàn < < p > > p > > p > p >p Độ nổi của áo phao không giảm quá 5%. <

(3) Áo phao có thể di chuyển bất kỳ tư thế nào từ trong nước sang vị trí miệng không ít hơn 120mm so với mặt nước, hình thành góc không nhỏ hơn 20° với hướng thẳng đứng.

> >Những người không quen thuộc với áo phao có thể mặc đúng áo phao trong vòng 1 phút mà không cần giúp đỡ, hướng dẫn hoặc trình bày trước.

5m tránh người mặc bị thương từ độ cao ít nhất 4,5m, áo phao không di chuyển hoặc hư hỏng. < < p > < p > < > > < p > > < p

Các Sản phẩm Cứu hộ Nước Phổ biến