Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Các yêu cầu bảo trì và lưu trữ hàng ngày của thiết bị cứu hộ tàu

Các yêu cầu bảo trì và lưu trữ hàng ngày của thiết bị cứu hộ tàu

I. Việc duy trì hàng ngày của thiết bị cứu hộ tàu cứu sinh là gì?

phương thức cất giữ thuyền cứu sinh trên tàu phải không cản trở công việc hàng hải bình thường, vừa có thể cung cấp thuyền cứu sinh một cách nhanh chóng, an toàn và thuận tiện cho hành khách trên tàu, cũng như thực hiện công việc cứu hộ một cách an toàn trên biển trong trường hợp khẩn cấp. Là một nhà nghiên cứuỞ vị trí an toàn và có các vật dụng che chắn và được bảo vệ khỏi các thiệt hại về cháy và nổ, đặc biệt trên tàu chở dầu, chứ không phải trên các khoang chứa dầu hàng hóa, chất bẩn hay các khoang chứa chất lỏng khác có khả năng gây cháy nổ hoặc nguy hiểm. xuồng cứu hộ đổ bộ » (ví dụ: < ahref = < » »