Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Tạo điều kiện:

Tạo điều kiện:

Các điều khoản sử dụng được đề cập trên trang này điều chỉnh việc sử dụng trang web. http://www.havospark.com (gọi là Havogon).


Bằng cách sử dụng Havopark, các bạn đồng ý và chấp nhận các điều khoản sử dụng sau. Vì thế chúng tôi khuyên các bạn nên đọc chúng kỹ.


\ 8111; giờ thì người hay thực thể vô danh tới viếng thăm Dùng và truy cập


Havogk.


\ 8111; chức năng của Havonổi


Havunk chủ đích chính là cung cấp cho người dùng những thông tin hàng tốt nhất về sản phẩm Havofn, và một cách để liên lạc với bạn đồng hành buôn bán Havogon.


'8111; người dùng mặt chịu trách nhiệm


Người dùng không được phép truy cập Havopark bất hợp pháp, cũng không thử thay đổi hay sử dụng bất kỳ nội dung nào của nó, như là văn bản, hiệu, logo và miền thuộc về Havogon.


\ 8111; Security


Havopark đã chuẩn bị mọi biện pháp an ninh cần thiết để bảo vệ người dùng\ 817; cá nhân và tình trạng sử dụng. Để biết thêm về thông tin này, hãy kiểm tra chính sách cá nhân của chúng tôi: « 822;Chính sách cá nhân và các Bánh quy. « link)


Tuy nhiên, Havopark không phải chịu trách nhiệm về lỗi lầm có thể xảy ra tại Havogon, do hệ thống gặp lỗi hay bất thường hay thậm chí là dùng các platform bất hợp pháp.


'89111; CHính cưng


Nội dung của Havogk được bảo vệ bởi tài sản trí tuệ, gồm cả văn bản, vật liệu âm thanh và video, logo, hiệu, ảnh và thiết kế, và thuộc về Havogon. Bằng cách này, không được phép thay đổi, bán, sử dụng, phân phát hay phá bất cứ nội dung nào, cho mục đích công cộng hay tư, mà không được phép.


'8111; giờ bảo vệ dữ liệu


Bạn có thể đọc thêm về sự bảo vệ dữ liệu trong chính sách BSJDJ của chúng tôi, theo như lệ thường của GDR. trên: '8111; Sự thay đổi của ngữ khẩu Havunsk dự trữ quyền sửa đổi điều kiện sử dụng hiện tại bất cứ lúc nào và không thông báo trước. Do đó, chúng tôi khuyên các bạn nên kiểm tra trang này một cách thường xuyên để theo kịp thông tin này.