Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Chính sách đòi nợ

Chính sách đòi nợ

 • Danh sách dịch vụ miễn phí

  Danh sách dịch vụ miễn phí  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa miễn phí, thay thế và trả tiền, trừ chi phí chuyển hàng và chuyển hàng. trên:

  • Dịch vụ bảo hiểm miễn phí một năm được cung cấp cho cơ thể sản phẩm loại trừ chất đốt, ví dụ như là nhẫn siline, khóa hộp pin, nắp các loại chân vịt, vỏ bọc cho chân vịt, v.v. thiệt hại với pin do quá tải do không được sử dụng trong thời gian dài không được bảo hiểm bảo hành.

 • Không được cho phép tự do

  Không được cho phép tự do  • Sản phẩm đã được giữ trong vòng hơn một năm sau khi mua nó.

  • Phần hư hại của sản phẩm đã được gây ra bởi các bước sử dụng hay cài đặt chưa khớp với những gì đã được ghi rõ trong sổ tay người dùng.

  • Phần hư hại sản phẩm được gây ra bởi việc tháo gỡ hay sửa chữa trái phép của công ty (nhà sản xuất hay người phân phối). BJDZ Sản phẩm bị hư hại là do tai nạn hay lạm dụng, như tổn thương thể chất, giảm tác động, quá trình oxi hóa nặng, v.v.

  • Phần sản phẩm bị hư hại là do điều kiện lưu trữ bất thường hay trường hợp lớn như hỏa hoạn, ngâm nước lỏng, đông cứng, động đất, Sự thất bại của sản phẩm hay hư hại do các vấn đề khác ngoài thiết kế, công nghệ, sản xuất, chất lượng, v.v.

 • Quản lý dịch vụ

  Quản lý dịch vụ  • Để sửa chữa và bảo trì ngoài phạm vi bảo hiểm miễn phí hay không có thể được bảo đảm miễn phí, trung tâm dịch vụ hậu bán hàng hoặc trang phân phối sản phẩm sẽ cung cấp dịch vụ trả tiền. Người sử dụng

  • có thể gọi công ty BH935; 39; hay liên lạc trực tiếp với người bán hàng nơi đã mua nó để có dịch vụ bán sau.

  • Tổ chức sẽ thông báo cho người dùng về nguyên nhân và trách nhiệm về lỗi, chi phí, và thời gian sửa chữa dự tính trong vòng ba ngày làm việc sau khi nhận được người dùng ngon--399; Lỗi s ản phẩm. trên:

  • Nếu người dùng không phản đối phản ứng phản hồi của công ty, như nguyên nhân và trách nhiệm của lỗ hổng, chi phí và thời gian sửa chữa dự tính, v.v. thì công ty sẽ bắt đầu quá trình sửa chữa.