Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Ứng dụng phân phối/ nhà phân phối

Ứng dụng phân phối/ nhà phân phối

< p < p > p > cảm ơn bạn > cảm ơn bạn đang cố tình đại diện cho Havospirk. Thành viên nhóm bán hàng của chúng tôi sẽ xem xét đơn của bạn trong hai ngày làm việc. Mọi thông tin sẽ được giữ kín.

Are you applying to be a dealer or a distributor? (Please select all that apply)*

Dealer - Not Stocking
Dealer - Stocking
Distributor - Stocking
Manufacturer's Rep
Other (describe below)

How did you hear about us?*

Online search
Social Media
Trade Shows/Exhibitions
Referral/Word of Mouth
Have been a customer in the past
Direct Mail
Other