Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Khi phát hiện ra sản phẩm gửi cho khách hàng đang có vấn đề về chất lượng, Cục Quản lý chất lượng sẽ giao tiếp ngay với Tổng giám đốc để đưa ra quyết định tùy theo mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

  • Tiền sản xuất
    Tiền sản xuất

    Trước khi sản xuất, bộ phận chất lượng kiểm tra nguyên liệu. Đặt cách ly các vật liệu không phù hợp và các vật đáng ngờ

  • Trong quá trình sản xuất
    Trong quá trình sản xuất

    Trong quá trình sản xuất, nhân viên dây chuyền sản xuất tự kiểm tra. Phân biệt các sản phẩm không phù hợp phát sinh trong quá trình sản xuất và đặt chúng trong khu vực phát triển trong trường hợp sử dụng không đúng cách. p>