Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

Khi phát hiện ra sản phẩm được vận chuyển cho khách hàng có vấn đề về chất lượng, bộ phận chất lượng sẽ liên lạc ngay với tổng quản lý và đưa ra quyết định dựa trên độ nghiêm trọng của vấn đề. Bộ phận dịch vụ khách hàng sẽ hoàn toàn tiếp tục xử lý vấn đề. Ban quản lý chất lượng


sẽ phân tích kỹ các vấn đề sản phản ánh và tìm ra cách cải thiện. Dưới đây là dòng chảy của quá trình bảo đảm chất lượng.Quality Assurance Process

  • Trước:
    Trước:

    Trước khi sản xuất, bộ phận chất lượng kiểm tra nguyên liệu. Chất liệu không phù hợp và vật dụng đáng ngờ được đặt cách ly.

  • Trong thời gian sản xuất
    Trong thời gian sản xuất

    Trong quá trình sản xuất, nhân viên đường dây sản xuất thực hiện một bài kiểm tra tự động. Bất hợp pháp sản xuất trong quá trình sản xuất được phân loại và đặt trong khu vực phát triển nếu chúng được dùng sai cách.