Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Công ty

Công ty

Chúng tôi đặt mình vào vị trí nhà cung cấp hàng đầu các loại nước biển an toàn. Mục tiêu của công ty là đóng góp cho xã hội bằng cách cứu nhiều mạng sống hơn, và được đạt được bằng cách làm cho cuộc sống dễ dàng, nhanh hơn, và thực tế hơn. trên:


Hoberstar đã tin chắc rằng chúng ta gắn kết các giá trị không chỉ bằng việc phát triển kinh doanh, mà bằng cách củng cố mối quan hệ với cộng đồng và các tổ chức địa phương, dù có hay không trong thời kỳ khó khăn. Công ty rất quan tâm đến các tổ chức và doanh nghiệp có thể phải đối mặt với vấn đề an to àn nước cho nhân viên và khách hàng của họ. Hoverstar có thể bắt đầu hỗ trợ từ cộng sự và công ty gần nhất. trên:


havospark Corporate Responsibility


Chẳng hạn, Trung tâm Thể thao New Ocean dọc theo bờ Dapeng of Shenzhen đã nhận được những thiết bị H3 quyên góp từ Hoverstar, vì những người bảo vệ sẽ cần thiết bị cứu hộ nhanh và đáng tin cậy để đảm bảo sự an to àn cho du khách trên bãi cát. Hoverstar cũng góp phần quyên góp rất nhiều phần của Hover Ark_H3cho các tổ chức tự nguyện giải cứu địa phương, giúp đỡ rất nhiều trong việc giải cứu trên mặt nước. trên: (


Havospark Corporate Responsibility


) Trong tuần mở cửa vịnh Marina Club, Hoverstar đã hỗ trợ bằng cách cung cấp thiết bị và huấn luyện viên trong các hoạt động kinh nghiệm bơi của họ, mở rộng cho trẻ em và cộng đồng địa phương miễn phí.


Havospark Corporate Responsibility