Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Bến cảng

Thủy giải cứu ở bến tàu.

Bến cảng

Thủy thủ, bến tàu và cảng là những nơi bị chết đuối có thể xảy ra ở tần số cao. Theo truyền thống, phao sinh được đặt với khoảng thời gian dùng trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, nạn nhân không thể bơi hoặc có sức mạnh để bơi qua và nắm chặt các phao. phao sinh thậm chí còn có thể di chuyển khỏi nạn nhân... như được đẩy bởi dòng nước.


Water Rescue Products in Dock & Bay


Water Rescue Products in Dock & Bay

The Hober Ark H3 Life aving phao phao BSJDJ có thể là những công cụ tuyệt vời để vượt qua giới hạn của những thiết bị bảo mật nước truyền thống, và được đặt dọc bờ sông và cảng trong những cái tủ thông minh và hệ thống hình cực có thể tiếp cận với công chúng. Hoverstar đã phát triển nhiều hàm mưu đồ lưu động Hệ thống cực có thể lưu trữ các thiết bị an to àn nước, bao gồm H3, nhẫn sinh hoạt, bộ phận dự phòng và các thiết bị thông thường khác, mà có thể dễ dàng với người đi qua nếu họ tìm thấy người gặp nạn trong vùng nước gần đó. Những biện pháp phòng ngừa tại bến tàu là gì? Bến cảng phải được trang bị những thiết bị an toàn cần thiết.


. Thận trọng phòng ngừa rơi.

Tránh xa khu vực chất hàng. (

) Nhớ giày cứng với đế giày không trợt. BSJR, nhìn nơi các người đang đến.


Các ứng dụng Sản phẩm Cứu hộ Nước khác

Các Sản phẩm Cứu hộ Nước Phổ biến