Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Phòng chiến đấu ở Giang Tây, mùa đôi 2020.

Phòng chiến đấu ở Giang Tây, mùa đôi 2020.

Vào tháng Tám, 2020, một đại diện của đội SVRF đã ghé qua sông Hokartar, mang tới chứng nhận Sự trân trọng này để thừa nhận sự đóng góp của những thiết bị của chúng tôi trong cuộc chiến chống lụt ở tỉnh Giang Tây. BJDZ Vào tháng Bảy Bảy, đội bảo vệ nước của SVRF đi đến Hukou của Giang Tây cùng với những thiết bị cập bến tàu Hover H3 và Orca H9, làm những thiết bị cứu hộ nước cần thiết ở tuyến đầu của trận chiến chống lụt. Ngài Yang đã phát biểu: Trong nhiều tình huống trong đợt lũ này, như là những thị trấn ngập nước và sông với dòng chảy, những cây cầu bị sập, nó không thích hợp cho các thiết bị cứu hộ lớn như thuyền cao tốc hay thuyền viêm để vào hiện trường. The Hover Ark H3 và Orca H9 of Havogon, trong những trường hợp này, là những thiết bị hoàn hảo vì kích thước gọn và trọng lượng ánh sáng (dẫn đến mức cạn) cho phép hoạt động của chúng tôi truy cập và thực hiện các hoạt động giải cứu tại các vùng ngập ngập với nguồn nước hơi phức tạp và cạn. Đặc biệt là tàu thuỷ đáng tuổi thọ của Orca H9, đã đóng góp tích cực trong việc chuyển người và cung cấp nhu yếu phẩm. trên:


Combating Flood in Jiangxi in Summer 2020Combating Flood in Jiangxi in Summer 2020
combating-flood-in-jiangxi3-3-1.jpg


Combating Flood in Jiangxi in Summer 2020


Các Sản phẩm Cứu hộ Nước Phổ biến