Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Shenzhen Hoverstar Innovations Technology Co. , Ltd.
Trách nhiệm của doanh nghiệp

Trách nhiệm của doanh nghiệp

Chúng tôi tự định vị mình là nhà cung cấp cho các thương hiệu an toàn hàng hải trên biển dẫn đầu. Mục tiêu của công ty là đóng góp cho xã hội bằng cách cứu nhiều mạng sống hơn. Điều này sẽ hiện thực hóa bằng cách làm cho việc cứu người dễ dàng hơn, nhanh hơn và thiết thực hơn. & nbp;

0086-755-33138076

Điện thoại
0086-755-33138076

Liên lạc với chúng tôi.

5th Floor, Block B, Aerospace Micromotor Building, No. 25, 2nd Kejibei Road, Nanshan District, Shenzhen, China.

  • Hãy là người đầu tiên biết

    • Đăng ký để nhận các bản phát hành sản phẩm mới, ưu đãi độc quyền, thông tin về các sự kiện và nội dung tuyệt vời.
0086-755-33138076

Điện thoại
0086-755-33138076

Liên lạc với chúng tôi.

5th Floor, Block B, Aerospace Micromotor Building, No. 25, 2nd Kejibei Road, Nanshan District, Shenzhen, China.